USB裝XP問題??

我整左隻USB黎裝XP
但係佢BOOT左第1個藍色畫面,檢測硬件
未轉到安裝畫面
就彈左個藍色畫面出黎
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

你開機時入BIOS睇下harddisk係唔係行緊ACHI, 係就轉另一個mode就應該冇問題.

TOP

回復 2# 啤啤夫 得左喇,,,唔該你

TOP