Dell mini duo邊度有得買?

呢部野好似上年年尾聽過,但係到而家都好似未見到有既?係咪已經cut左?

hello????有無人見到???

TOP

我見美國 dell 個網頁就有賣,香港就真係未見過。

TOP