old news....MYTV 個互動新聞台有返財經bar

剛剛上tvb.com 首頁見到大大個MYTV 互動新聞台廣告

按入去睇睇今日有乜咁特別突然首頁有MYTV 互動新聞台廣告

而家睇到全部互動新聞台的bar 了

不過創富坊仲未睇到bar


另外,MYTV LIVE 冇左beta 字樣

Old news 左別介意

[ 本帖最後由 rickycheng78 於 2009-8-26 12:42 編輯 ]

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4 ... 0%E8%81%9E%E5%8F%B0

無線電視「Mytv」節目重溫網頁提供互動新聞台24小時的網上直播,初時股票報價列及新聞簡訊列的地方會被裁減,但09年7月20日起該地方沒有被裁減

TOP

幾日前先正式賣廣告宣傳

TOP

原帖由 hklam 於 2009-8-26 12:30 PM 發表
幾日前先正式賣廣告宣傳

所以感到奇怪
近來互動新聞台宣傳多左

TOP