TVB換咗新年台徽啦咩?可能今年新年嚟得早,我都覺得好多嘢都未反應過來就要過年了似的...

TOP

本帖最後由 48x 於 2012-1-20 01:14 編輯

題外話 宜家TVB啲廣告雜誌廣告用晒呢個Design...(?)

TOP

atv個post講晒啦
pakchi70 發表於 2012-1-19 23:51


有咩??我搵唔到, 我指呢個wor....


年廿七就出, 夠曬早

TOP

有咩??我搵唔到, 我指呢個wor....


年廿七就出, 夠曬早
dicklui 發表於 20-1-2012 01:25 AM

呢個畫面我禮拜日15號時睇電視都見過啦

TOP

題外話 宜家TVB啲廣告雜誌廣告用晒呢個Design...(?)
48x 發表於 20-1-2012 01:12 AM


未見過喎
除咗tvb周刊有無其他廣告雜誌都用呢個包裝?

TOP

呢個畫面我禮拜日15號時睇電視都見過啦
pakchi70 發表於 2012-1-20 01:33


oldnews左, 證明我睇亞視唔夠多

TOP

本帖最後由 48x 於 2012-1-20 02:27 編輯
未見過喎
除咗tvb周刊有無其他廣告雜誌都用呢個包裝?
pakchi70 發表於 2012-1-20 01:34    就係唔肯定先用 "(?)" ...
    因為我記得上星期已經見過... ( 感冒X配方__________ )

TOP

回復 16# 1001@8P

100%今日會轉

TOP

本帖最後由 pakchi70 於 2012-1-20 15:24 編輯
回復  1001@8P

100%今日會轉
jsg08 發表於 20-1-2012 08:23 AM

why why why?
when? 630?

TOP

本帖最後由 1001@8P 於 2012-1-20 18:31 編輯

剛轉了, 完全冇龍既元素


ID 就有了

TOP