D接頭,水管係佢度買就OK,冷頭就搏唔過,我之前買過一隻,返到黎試水即漏,換左隻用左幾個月,效果唔係特別好,又成日提心掉膽,畀我拆鬼左

TOP