SP33 only cpu 22/5updata

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

係二手買賣區同其中一個ching買左套水冷

今日交收完番到屋企換個d喉
由於另外2個頭係gpu 頭 加上我依部電 ...
shelam 發表於 2013-5-21 22:22


韓國栗米茶當住水冷液...有料..

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

打打吓機覺得口喝,可以去水箱啜兩啖,超正!

TOP

仲要係熱飲,ching你真識食

TOP

栗米茶會唔會生藻

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP