antec 950 風扇問題

個風扇好大聲,有冇得搞搞佢.

如果買個新,買咩好?

用緊I7 4790K

呢隻嘢我都用過,未過頭七已經轉咗手俾下位,我而家有兩部機上咗H80i,其中一部係i7-4790(開咗蓋),但你想效果好我會建議你上240/280嗰啲,係好明顯減少積熱(有一部FX-8350上咗Seidon 240M)。

TOP

一個風扇都好夠.
我CPU都係超小小

有冇得拎去換?

TOP

個風扇跟廠返嚟都係咁噪,根本係design fault...

TOP