Corsair H110i GT配件問題

件事係咁既,我部機本來都用緊110i 比3770k用,咁黎緊想換x99
但係我發現搵唔番2011用果幾口螺絲,有冇師兄知道代理有冇得買番

件事係咁既,我部機本來都用緊110i 比3770k用,咁黎緊想換x99
但係我發現搵唔番2011用果幾口螺絲,有冇師兄 ...
GH377 發表於 2016-3-18 01:23    打電話問下FELTON 好D

TOP