KUHLER H2O 620

已經用左4,5年其實係唔係可以一直用? 因為我知道私家車果 D 一段時間就要換水冷水, 如果唔係會影響散熱

但KUHLER H2O 620呢 D 一體式既就無得換

自己拆黎換水620算係接近最易果隻

TOP