cpu用水冷,機箱仲會唔會好熱?

如題,一打機當然會成個機箱變熱
轉用aio水冷,呢個情況係咪會改善好多?

睇風口,排熱最重要,唔係水冷都死

TOP

本帖最後由 arfatt 於 2020-6-27 22:27 編輯
如題,一打機當然會成個機箱變熱
轉用aio水冷,呢個情況係咪會改善好多? ...
eric6a01 發表於 2020-6-27 21:57


打機gpu 都有六十幾至七十幾度,就算你用280/360mm aio cpu 長期62c 以下但gpu 熱力還在機箱要經尾同頂部風扇排出。建議機箱頂同尾加高CFM 風扇先。

TOP