eset 果個3年3用戶多設備問題⋯⋯

如果3部電腦3年多設備都係smart  security 咁仲平過就咁買 3年3用戶smart  security一半價錢?
定係我理解錯左?