OCZ ModXStream 400W 牛既SATA CABLE有冇得另外買?

原本得4個唔夠用...

可以另外選購。歡迎於辦公時間致電本公司29500348客戶服務中心查詢。

TOP