DUCKY 鍵盤死左

本帖最後由 tamturtle 於 2012-5-23 14:29 編輯

買左1年幾, 而家用邊個usb port 都係閃一閃就唔郁.....

單盒已掉, 貼紙因樣衰又撕左..... 咁點好.....

多謝查詢

Ducky 鍵盤享有14個月保用,客人於維修時需要出示購買發票及產品保用証。如想查詢更多產品保用資料,請聯絡客戶服務中心: 2950 175

TOP