ocz ram

請問我有1對 ocz ddr2 800 ram ,係成套1 set 買的
其中一條壞左,如果維修係唔係要2條都比哂你地
同埋ocz ram 你地仲保唔保?

可否用以下服務?

http://www.microworks.com.hk/delivery.php
謝謝

多謝使用Microworks專區。

一般情況下,OCZ 產品進行維修保用服務時 客戶必須出示有關的發票 及有效Microworks產品保用證 以及產品仍然在有效保養期內。

根據貴客提供的資料,建議閣下可將全套產品連同購買單據及有效保用証到客戶服務中心進行維修保用服務。

或 貴客可選用Microworks"維修快遞"服務,登記網址:http://www.microworks.com.hk/delivery.php

客戶服務中心
地址:九龍灣 臨樂街19號 南豐商業中心 8樓 818室

服務時間:
星期一至星期五:早上十時至下午六時
星期六:早上十時至下午一時
星期日及公眾假期休息

如有需要可聯絡客戶服務中心查詢更多資料,電話:2950 0348,我們非常樂意協助你。

Microworks 客戶服務部

TOP