me light sensor 邊度有得買

請問各方高人, E個 sensor 香港有冇得賣

图在這裡:
http://makeblock.com/me-light-sensor


本人不懂上图, sorry sorry !

回覆 1# wijklm

淘寶/天貓都有官網在賣,香港可能要找代理訂啦,香港代理應該係 everbesthk,小弟都買左Makeblock泥玩,不過佢配件真係好貴...

TOP

taobao應該有得買
再唔係自己整板都ok
module入面好似用左光電二極體來感光

TOP