SEED MA-280B ITX 機箱

等淘寶出價錢
大陸網簡介:http://www.htpc1.com/html/HTPCzhanshi/2009/1024/8384.html
官網:http://www.myseed.com.tw/Products_itxma280.php

會唔會有攪手攪 MU-380 B 呢?

[ 本帖最後由 dynasty 於 2009-10-25 01:14 編輯 ]

TOP

原帖由 dynasty 於 2009-10-25 01:10 發表
會唔會有攪手攪 MU-380 B 呢?


高登新翼好似見過喎…希望冇記錯!

TOP

用 2.5" SATA HDD x 2, 放唔到 3.5"
點解個DVD ROM 仲要門
用 slim ROM 加度門...要手動開門

TOP

原帖由 muihin 於 2009-10-25 11:07 發表
用 2.5" SATA HDD x 2, 放唔到 3.5"
點解個DVD ROM 仲要門
用 slim ROM 加度門...要手動開門


3.5" 的話會厚…雖然我都想用3.5"
DVD有門反而我中意,可以統一個面板…以免唔夾色

TOP

TOP