Full tower case..

Which will you choose?...
1. Lian Li PC-A77F   
http://www.lian-li.com/v2/en/pro ... index=61&g=spec

2. Lian Li ARMORSUIT PC-P80R   
http://www.lian-li.com/v2/en/pro ... index=61&g=spec

3. Corsair 800D   
http://www.corsair.com/products/800d/default.aspx

MB: Asus R3E
Vga: HD 5970 x2

唔計錢咪Lian Li ARMORSUIT PC-P80R

TOP

梗係A77啦, 放到雙牛

TOP

聯力, A70F 或 B70, 會唔會考慮?

TOP

三個都不會選

不知樓主要求是安靜還是散熱?

TOP

三個都不會選

不知樓主要求是安靜還是散熱?
Chunkit007 發表於 2010-5-2 03:44


mainly 散熱

TOP

Corsair 800D    走線方便

TOP

本帖最後由 Chunkit007 於 2010-5-2 18:18 編輯
mainly 散熱
Overclocker 發表於 2010-5-2 04:34

我個人認為有 "前吹入後吹出"的機箱會較好
A77F (新機箱有USB3 價錢在25XX-3XXX 左右 )
(前3顆12公分風扇  上2顆14公分風扇 後12公分風扇)
PC-P80R (聽聞紅色現在價錢4,700 如不一定要紅..用P80(黑)價錢便宜點(之前價錢好像 2500左右)
(前三顆14公分風扇  上1顆14公分風扇 後12公分風扇)
Corsair 800D (個人認為設計不錯..但用水冷的話好像會好點..  )

三個之中我會選P80(黑)(價錢便宜)

TOP