cm334機箱設計問題

我個機箱想換哂d fan佢 我打算平平地換哂全部a fan 預計 (出一把,入一把,cm212 2把 DvD rom下面加一把) 仲有冇得再加 我想做好d對流 又唔想換箱 但我又驚d風直入直出 唔多均勻 可以點 有冇ching可以比個機箱設計圖我

push......

TOP

push......

TOP

push......

TOP

push......

TOP

push......

TOP

push......

TOP

push......

TOP

http://global.hkepc.com/forum/vi ... p;extra=&page=1

朋友 我建議你換CM370 吧....
我都係334 用家,不過對E家個箱 己經心灰意冷 , 始終下置火牛既箱比較好D同埋散熱~~~~,個人覺得

TOP

其實洗咩搞咁多野呢...
前後12cm跟本就好足夠
加埋封側板玩負壓
PS:如果care大塵就唔好咁做

TOP