Lian-Li PC Q07 裝唔裝到RADEON 6850?

Lian-Li PC Q07

http://www.lian-li.com/v2/tw/pro ... ss_index=64&g=f

Lian-Li PC Q07 裝唔裝到RADEON 6850?

99.99%放不入。放得入你都不要放吧。

TOP

PC_Q07 只可放入180MM 長顯卡... 但6850 成232MM (HIS版) , 同6850 要佔兩格位. 冇可能放得入

TOP

THX ALL

TOP

Q08適合你!

TOP

pc-q11裝到, 係大版pc-q07

TOP

回復 1# 電腦黑仔


还有一点。。。
6850通常要占两个PCI位
而Q07只有1个PCI位
即使是有单PCI的6850,长度也超过18cm

TOP