Fractal Design NODE 202

同銀欣ML08比 有咩唔同 邊隻好? (散熱, 大小, 用料)
上唔上到ichill gtx980ti 4風扇? 會唔會熱到著火?

最後有無師兄知道香港有得買未?