Thermaltake Level 20 VT (Micro ATX)問題

最近想入手Thermaltake Level 20 VT (Micro ATX)
主因係直立GPU, 可改放法
同埋最主要係高度限制同要放240排

睇過好多介紹, 但係有個好大問題
我想知有無師兄用後覺得個Air Flow / Filter有問題
好似濾網好少, 會唔會好易積塵