Lian Li 真係越出越差...

想買個新鋁箱, 當然去睇下Lian Li , 可惜無個好...

要求唔高呀, ATX 細箱姐, 有橫箱仲好.

一路都覺得聯力D箱用料就真係唔錯但設計好奇怪

TOP

以前D鋁箱幾正,仲用緊PC-A55 (細ATX箱)

TOP