Nvme 假狗

呢個世界會唔會有nvme假狗買, 想擺件模型落機箱, 啱啱個冇用嘅nvme位, 可以做個踏板但係要絛假狗????????????

可以 用 模型木 造?  亦可玩 3D Printer! 當然 都要 上色!

TOP

想挑戰M.2可承受重量?

TOP