WP 7.8/WP 8的wtv app有更新收到tvb jade

WTV app 今天更新後多咗tvb 翡翠台

It's true. Thx CHing!

TOP

是真的,但係實時中帶有延遲,大約一個小廣告的時間

TOP

掂呀, 仲清過MYTV, 不過把聲就差D了.

TOP

回復 4# u.c.

mytv 只播高清翡翠台,但這app 只播舊翡翠台

TOP

雖然無mytv app
有個替代下都好

TOP

本帖最後由 noname1 於 2013-6-3 15:59 編輯

真估佢唔到,tvb 翡翠台入面可以選翡翠台和高清翡翠台播放其―,只可惜欠缺J2
另外在外圍亦發現有TVB 明珠台

TOP

真估佢唔到,tvb 翡翠台入面可以選翡翠台和高清翡翠台播放其―,只可惜欠缺J2
另外在外圍亦發現有TVB 明珠 ...
noname1 發表於 2013-6-3 15:58    不過而家用落發覺佢有時會花畫面, 同會甩少少嘴, 不過都好過無既....
MYTV 都唔知搞乜要整咁耐....

TOP

睇到晒高清同不高清喎

TOP