ps問題


我想問點先做到e個效果??我試極最多都係做到鬼影而唔係好似佢咁既實體...

係唔係咁樣? 現家over一D
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

原帖由 man16191 於 2009-3-29 17:31 發表

我想問點先做到e個效果??我試極最多都係做到鬼影而唔係好似佢咁既實體...

呢個效果即係d咩?
唔明你想講既效果係乜

TOP

係咪想話用多重暴光模擬呢個效果,但做唔到全部人像都係實體?
其實係咪影4張係相機合埋咋..

TOP

樓主, 原理好簡單
影4張相(落腳架固定位置), 再用ps合埋(用擦膠擦走背景)

TOP

原帖由 Hidekii 於 2009-3-31 09:43 發表
樓主, 原理好簡單
影4張相(落腳架固定位置), 再用ps合埋(用擦膠擦走背景)影個陣只要所有setting一樣,位置唔重疊就得~~
(重疊都無問題架,難搞D姐~)

TOP

用腳架影完再用PS CUT & PASTE應該做到既

btw, 點解樓主唔直接問下攝影者呢?

TOP

终於明白,唔关ps既事

TOP

原帖由 jimie 於 2009-3-31 13:26 發表
终於明白,唔关ps既事


笑左

TOP

嘩~~大佬,轉貼我d相都出句聲丫~

TOP