D90新手問題

好多野跟機說明唔係咁詳細,又或者我理解能力欠佳吧,謝謝麻煩幫手。
在AF-S及AF-C運作時:
相機無論設定在單點和動態區域時我唔明有咩分別?

中央對焦點:
標準範圍及廣闊範圍有咩分別? 通常會用係邊?

實時顯示自動對焦:
臉部優先,當然係影人啦係咪?
廣闊及標準區唔係好明應該點運用。

今朝對街外分別用auto及M模式影左張相,AUTO影出黎非常接近現實可以話係一樣,但M模式影出黎編藍,而且藍得好緊要,我應該點SET先啱係M模式?

[ 本帖最後由 賣火柴的小男孩 於 2009-4-14 19:40 編輯 ]

原帖由 賣火柴的小男孩 於 2009-4-14 02:38 發表
今朝對街外分別用auto及M模式影左張相,AUTO影出黎非常接近現實可以話係一樣,但M模式影出黎編藍,而且藍得好緊要,我應該點SET先啱係M模式?


如果你用auto mode, 部相機個 white balance 可能都係auto, 咁佢個色溫就會幫你自己set
但如果你用 PSMA 呢D mode , 多數個white balance 都係自己去 set,
可能當時係你white balance set左去日光, 但屋企入面o既光管光影響左,
結果出黎就會唔同色

至於對焦點方面, 廣闊範圍應該係相機幫你睇晒全部咁多點入面 object 距離先,
再幫你對焦最近你相機o既 object (我唔知size 計唔計)
點對焦就只係對焦去o個一點個object

TOP

果然係白平衡問題,而家搞番店啦唔該晒。

有冇人答下我其它問題,唔該。

TOP

呢個我前日到都未明
爬下唔同地方既文就明左啦
af-s 姐係你禁住對焦都只係同你對一次焦
而af-c係禁住對焦會連續對焦直到你禁快門,姐係追焦模式

TOP

一般你地會唔會開"減低長時間曝光雜訊" 及 "減底高iso雜訊"  D-Lighting 你地會唔會開?因為後期都可以用d-lightin改相。

TOP

在AF-S及AF-C運作時:
相機無論設定在單點和動態區域時我唔明有咩分別?
AF-S時,兩者無分別
AF-C時,設定在單點相機會對對焦點內的目標不停對焦,追焦的話要保持目標在對焦點中;而動態區域的話相機則會分析目標,要是目標離開對焦點的話會改用其他對焦點

TOP

原帖由 hold_find 於 2009-4-19 23:27 發表
在AF-S及AF-C運作時:
相機無論設定在單點和動態區域時我唔明有咩分別?
AF-S時,兩者無分別
AF-C時,設定在單點相機會對對焦點內的目標不停對焦,追焦的話要保持目標在對焦點中;而動態區域的話相機則會分析目標,要是目標離開對焦點的話會改用其他對焦點

多謝你回答先。
係咪即係咁?
AF-C"動態區域"當目標離開對焦佢會搵新既主體對焦,但"3D 十一點區域"當主體離開左對焦點佢會不停尋找原本的主體?

令外千元左右有咩腳架好介紹各位師兄們。
最重要實用,夠穩。

[ 本帖最後由 賣火柴的小男孩 於 2009-4-20 00:54 編輯 ]

TOP

原帖由 賣火柴的小男孩 於 2009-4-20 00:53 發表

多謝你回答先。
係咪即係咁?
AF-C"動態區域"當目標離開對焦佢會搵新既主體對焦,但"3D 十一點區域"當主體離開左對焦點佢會不停尋找原本的主體?

令外千元左右有咩腳架好介紹各位師兄們。
最重要實用,夠穩。

我是用D80的,只有"單點"和"動態區域",沒有"3D 十一點區域"
D80的AF-C"動態區域"就是當"主體離開左對焦點佢會不停尋找原本的主體","3D 十一點區域"則不清楚

[ 本帖最後由 hold_find 於 2009-4-20 00:59 編輯 ]

TOP