cmos 有dust?

岩岩睇相發現右邊有一點黑色印
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

小事而已,我有次收到F20,有over4點~~~~~~
我用果凍筆清晒~~~

TOP

邊隻果凍筆好用??

TOP