G10同S90買邊部好D

現在G10的價錢同S90差唔多,想買來旅行用,大覺得買邊部好D

一係G11一係S90

TOP

it depends,

if you want convenience, then you should buy S90.

TOP

see if u need to use flash light (ext. flash)
the differences of G11 and S90 are the hot shoe and the  LCD

TOP

作為一個曾擁有G5, S80 過氣用家既意見唔知仲有冇參考價值.

G系機響光圈/快門先決彈性較大, 而且鏡頭直徑都大d, 不過有以下數據可以留意.

大光圈不嬲係G系列既特徵, 但G10 最大光圈只得2.8 , G5 係2.0 (S90有2.0), 而且表面上G10 像素有千四萬像素, 但CCD只得1/1.7 , 和S90一千萬像素一樣, 若用料一樣, 反而S90 會少d noise.  

所以俾我揀, 反而會揀部輕巧少少 (比起同門IXUS梗係唔輕), 質素唔錯既S90.

[ 本帖最後由 soccerism 於 2009-10-25 12:57 編輯 ]

TOP

我都覺得S90幾好,但各位ching知唔知耗電如何?大唔大食?唔該

TOP

S90 有大光圈 我覺得會正d.....

TOP

原帖由 jfans 於 2009-10-25 15:06 發表
我都覺得S90幾好,但各位ching知唔知耗電如何?大唔大食?唔該


你又幾識問架喎, S系列不嬲幾大食, 舊電又細舊d, 官網規格都係影得220張, 比G10 400張少得多.

TOP