SONY新A77用雙半透明反光鏡???

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

怪設計 ... ~o~

不過有興趣睇佢點出,出得正既又一部 7 系神話

TOP

30%光反上去, 其中既30%去左af sensor, 即係total得9%光去到af sensor, 其餘會去OVF, 而且睇呢個光路, vf望到既係反轉左既image

TOP