O記EPL2收細光圈對住強光影仲有冇佛光?

個bug修正左未?

應該冇修正過...

TOP

未修正
不過用左半年都未影過

TOP

我都唔知有呢個bug... 哈哈

TOP

係呀..有個好很大個佛光呀,
信有就冇買啦!!!

TOP