fuji 56mm APD

http://www.fujivsfuji.com/56mm-f1pt2-vs-apd/
APD效果始終唔及STF,不如同sony買返個STF專利啦,最少富士肯研究下d新野落鏡頭,sony就買返黎擺埋一邊

回覆 1# DMAN
E 支個散景同 原本果支 唔差得多.

TOP

回覆  DMAN
E 支個散景同 原本果支 唔差得多.
calvin83 發表於 2015-1-17 22:19


主要除二線性,焦前效果明顯D

TOP