IS 都要 PS ?

連 IS 都要  PS ?

本帖最後由 calvin83 於 2015-1-22 16:42 編輯

回覆 1# DCMASTER
師兄,你有沒貼錯區?

TOP

此乃攝影技術交流

關乎 PS 與  用光技巧

多謝關注

TOP

你地唔覺 PS 好差咩?
穿晒崩

TOP

你地唔覺 PS 好差咩?
穿晒崩
DCMASTER 發表於 2015-1-22 17:42

資源有限,大家將就下。

TOP

你地唔覺 PS 好差咩?
穿晒崩
DCMASTER 發表於 22-1-2015 17:42


應該請個修圖專家

TOP

最大穿崩在於光源方向
多過一個太陽

TOP

最大穿崩在於光源方向
多過一個太陽
DCMASTER 發表於 22-1-2015 18:01


可能開左閃燈呢

TOP

如開左閃燈:
應該
1) 有兩個影
2) 面孔不會有現時陰影
3) 3 個人都會有閃燈做成的光效

TOP

TOP