Sigma 閃燈問題

想問問咁多位師兄, 有無人用Sigma ef 610 dg super呢枝燈?? 小弟想買返枝做後備燈同玩飛燈. 如果呢枝燈唔得, 咁請問有無其他介紹?? thx!!

玩飛燈真係求奇買支永諾就算 XD

TOP

本帖最後由 zerotmy 於 2015-10-30 10:48 編輯

你仲有玩相機?? 都知永諾565係呢支嘅半價,但支565唔知夠唔夠力??

TOP