LED 補光燈問題

LED 補光燈有百幾二百元
但有些卻過千
究竟有何分別?
色溫或白平均有冇分別?
想用於 Sony Nex 6 近鏡拍模型,有冇平又抵用補光燈可推薦?