Nikon Z 9 - Camera Launch

Nikon Z 9 - Camera Launch

https://youtu.be/4MR5p-dH2uc

https://youtu.be/l5wgMI5fNck

Nikon Z9 First Impressions Review

TOP

https://youtu.be/lQaRCCbDNxs

旗艦機 Nikon Z9 突破性完全冇快門!

TOP

30fps Jpeg only, 20fps raw+jpeg, 11M 就有 120fps, 但冇機械快門會唔會冇咁好feel, 除非電子快門可自選加音效

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 4# JLO
之前有傳話可調快門聲!

TOP

真係冇快門,完全冇快門咁快到來!!

TOP

呢部要買啦

TOP

45.7MP 20fps raw+jpeg

TOP

等D5/D6的無反Ver...
人地部R6睇到口水流乾

TOP

等D5/D6的無反Ver...
人地部R6睇到口水流乾
s20012797 發表於 2021-10-28 22:12    買啦

TOP