i9 up左2.3開通左一仲要功能 入來就明

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

官方ROM?
刷ROM玩下嘛, 有左呢個功能好耐只不過對方表示好多雜音, 所以我好小用。

TOP

回復 1# 飛機信


    我用MOTO 不嬲都OK~
I9000要2.3先OK?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我都UP左官方2.3.3了尋晚~
未試過用原裝耳機

TOP

回復 4# 飛機信


    哦~一陣試下GIO 有冇更新先

TOP

Good news!

TOP

唔係掛  我之前2.2都用到都ok

TOP

依家唔flash kernal都係OK既, 今日試左

TOP

之前都得架喎

TOP