s2 ics 4.0.3 關機叉電bug

岩岩發現左...升左ics 4.0.3既s2...
係關機情況下叉電...叉幾耐都唔會有100%
試左2次都係咁...有無ching都係咁

咁點解要關機叉電 ?

TOP

我反而覺得開住機充電比以前快左,同埋充滿唔會有聲添

TOP

回復 2# Fulham

玩到無晒電熄左無意中發現的

TOP