HTC One X vs Galaxy Nexus

請問大家覺得呢2部效能差得多唔多呀
影相應該唔駛比 係One X 比較好?

效能我估one x會勁啲

TOP

比?
比細, Nexus Win

TOP

效能我估one x會勁啲
KEN@EPC 發表於 2012-4-3 19:05    同意,話晒都4+1核心呀,加上3大天皇鍵係外面,用足4.7寸mon

TOP

比?
比細, Nexus Win
gl2k1 發表於 2012-4-3 19:07


我拿過兩部機的dummy,大細差不多,one X 重要輕D添

TOP

4核梗係勁啲啦,唔使問

TOP

本帖最後由 cheuk3 於 2012-4-3 23:38 編輯

deleted

TOP

兩個級數,根本冇得比。

TOP

difference price, not easy to compare...

TOP

依家好似話ONE X粒T3效能比唔上ONE XL粒雙春高通S4喎
包括GPU..........

TOP