galaxy nexus 水貨和行貨有咩分別??

行貨: $37xxor以上
水貨:$2900~$3000

水貨解鎖後 真係同行貨無分別??

有無師兄解答我問題???


呢700$ 可以換多咩好處??

行貨: $37xxor以上
水貨:$2900~$3000

水貨解鎖後 真係同行貨無分別??

有無師兄解答我問題???


呢700$ 可 ...
[Kai]A 發表於 2012-4-6 17:54    有保養

TOP

水貨冇保
行貨有保
所有機適用...

TOP

而家係邊度買 會有mon貼 等等 附送物品??

TOP

回復 4# [Kai]A


我係衛信買~有有mon貼 等等 附送物品

TOP

搭單一問,係味冇電話繩個位,我找不到

TOP

搭單一問,係味冇電話繩個位,我找不到
arftim 發表於 2012-4-6 19:43


係無嘅

TOP

行貨: $37xxor以上
水貨:$2900~$3000

水貨解鎖後 真係同行貨無分別??

有無師兄解答我問題???


呢700$ 可 ...
[Kai]A 發表於 2012-4-6 05:54 PM    行貨正價係3698...

TOP

水同行都好平...

睇下你介唔介意冇保.. 同埋要ROOT 左機先可以unlock 水機

TOP

行係咪兩電?

TOP