iPhone 4S VS SONY Xperia S VS HTC ONE X

想在呢三部選一部
4s 衰在個mon 細
xperia s 又話有黃mon, 但係相機唔錯,不過有排都未有4.0
htc one x 新四核, 以前用過影相垃圾, 不過唔知依家點,剛剛又有post 話久充電時個mon 有問題

galaxy s2 好似出左好耐,得1.2ghz cpu

想知道呢幾部機既同話質數如何, 因為都幾多講電話下

thx~!

htc one x

TOP

個人都係支持galaxy s2

不過htc one x  可以話係HTC 返身作,影相同IP4S 有得比

TOP

4S同One X我都prefer,
但one X係有優勢啲,720P mon,Quad-core
影相既質素同埋體驗絕對係HTC返身作

TOP

4s 、Xperia S、S II三部就支持S II,
One X未用過

TOP

one x 見過真機都幾流暢, 但是好想知以上各部既通話質數如何?
依家好似都好少人講呢方面咁

TOP

剛玩過friend部One X,都幾smooth. Mon幾清但少許偏黃. 通話幾清,不過鈴聲偏細同震無力,好易miss call。手感真係唔錯,等緊One XL。

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

用緊4S同ONE X
之前買左4S就唔想用部GS
而家買左1X就唔想用部4S

TOP

如果通話質素對樓主重要的話,
我建議樓主用返iPhone 4S。

TOP