one x 用家們,用緊白色定黑色

本帖最後由 isaachan1 於 2012-5-14 16:08 編輯

如題,我諗緊咩色好,本身諗好買白色,但前排又睇到話白色唔可以接觸牛仔褲

白色如果你著開牛仔褲…記得同佢上套,否則…

TOP

白色如果你著開牛仔褲…記得同佢上套,否則…
Wildblue 發表於 2012-5-14 16:07    巴打你用緊咩色

TOP

[/quote][quote]巴打你用緊咩色
isaachan1 發表於 2012-5-14 16:08   
我白色,不過有裝套同埋我唔著牛仔褲

TOP

因怕白色易汚穢(好似XS咁),用緊黑色

TOP

如果買白色,然後買個透明套,靚唔靚?

TOP

如果買白色,然後買個透明套,靚唔靚?
isaachan1 發表於 2012-5-14 16:16靚, 使用中
整左D原子筆墨落去,用刷膠都刷得甩

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

白色 + 可裝八達通既flip cover

TOP

白色有套+黑牛仔褲=冇事

TOP