HTC One XL 電池有問題??

我前日先開始用,
昨日用左成日,冇問題,但到晚上就好奇怪, 10:00左右,部機好熱,但我明明冇用部機, 之後12:00左右,冇晒電,息左機......但我明明10:00個陣,應該有起碼半格綠色電, 冇理由2小時就自動息左機,同埋完全冇提示...
即係20%,10%低電量個到....
可能真係自己冇留意啦,
但真係好怪,
昨晚發生既事,今晚又係咁.....10:00左右 部機有D熱, 12:00 冇晒電息左機...冇低電量通知......

有冇C兄好似我咁..... 真係諗黎諗去都唔明.,....

剛換機用左一日, 完全正常, 頭先仲得返 10% 電時有電話入, 講左大約廿分鐘跌落 7% 閃紅燈...

TOP

剛換機用左一日, 完全正常, 頭先仲得返 10% 電時有電話入, 講左大約廿分鐘跌落 7% 閃紅燈... ...
chanshui 發表於 2012-5-16 00:41    可能呢2晚都冇時間試部手機, 想問下C兄, D電低過某個% 會否有提示既呢?
可能係我冇睇D電先咁.... C兄你之前換機係咩事呀?

TOP

可能呢2晚都冇時間試部手機, 想問下C兄, D電低過某個% 會否有提示既呢?
可能係我冇睇D電先咁.... C ...
HKZO 發表於 2012-5-16 00:51    好似 20% 同 10% 都會有 popup, 10% 會閃紅色粒 LED 燈, 我換機因為個鏡頭金屬圈有少少鬆~

TOP

我前日先開始用,
昨日用左成日,冇問題,但到晚上就好奇怪, 10:00左右,部機好熱,但我明明冇用部機, 之後12:0 ...
HKZO 發表於 2012-5-16 00:25    我同C兄一樣,夜晚部機就發熱....唔知點解
搞到我機都熄埋....

TOP

我同C兄一樣,夜晚部機就發熱....唔知點解
搞到我機都熄埋....
l1l11ll1 發表於 2012-5-16 10:30    係...真係唔知咩事...睇下今晚會唔會先....

TOP