fast dormancy 開左會慳電D定唔開慳電D ?

3台支援呢樣野的, 想知開或關左邊樣慳電D

S2 以前開/關呢樣野, 係好令人疑惑係究竟現係開定關左的

而家4.0, FAST DORMANCY 之後多了一句, 說明現時係關左或開左的, 咁用家好易就知道情況

請給點意見,謝謝

TOP