Sony Xperia P 好似好多問題, 災情好嚴重下喎 !!!

台灣果邊好多人出問題

反而香港好少人出聲, 係咪因為香港唔多人用呢部機 ?

http://www.mobile01.com/topicdet ... p;t=2727094&p=1

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

SONY迫細舖加價, 點都對銷情有D影響
不過事實上, 其實有D代理都唔保舖頭以低過建議零售價出售0既產品, 例如CANON
所以會有, 出單寫官方價錢, 但實際俾平D 0既情況

TOP

這樣的價錢, 真是沒興趣.

TOP