S3 用瀏覽器上網問題

我用左幾日S3發現左尼樣野好耐,就係開佢原生瀏覽器上網就會部機自動較到好暗,但係開我的最愛又冇事,黠解會咁,定係要SET左咩先可以KEEP住咁光

去瀏覽器按左下鍵, 選擇 '亮度與顏色' 那一項, click 入去就可調較光度, Video player 有同樣稍暗問題, 要暫停一條片, 最跟上述步驟出 Setting 那處校光度 。

回復 1# 98124574

TOP