(forward) 别惦记WP8了 看看Windows Phone 7.8真面目

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

應該唔係打手
打手唔會咁冇目的既
可能係宣傳個網站/搶分
冇包原link,應該後者

TOP