Galaxy Note Hong Kong Rom

本帖最後由 jazz_BB 於 2012-7-28 08:13 編輯

我買咗部水貨Galaxy note, 好似由印度黎。想Hong Kong Rom, 有無人可以指點—下可唔可以同點樣裝?

TOP

Hong Kong Room?

TOP

Hong Kong Room?
a886 發表於 2012-7-27 19:41    應該係樓主打多咗個O

TOP

Hong Kong Room?
a886 發表於 2012-7-27 19:41    香港***分店?

TOP

上xda,一定搵到。

TOP

想hong kong rom

TOP

Thanks!
打错咗

TOP

通常水貨都已經刷咗港版 4.0.3。
除非你唔係喺香港買。

TOP