Lenovo a580 android 4.0

RMB $999. Good.

1G CPU. 512M Ram. 4G Rom. Dual Sim.

TOP

我會買THL V12 ($1099)

TOP

A789 好D 吧?

TOP

A789 4 inch mon
A580 4.3 inch ips mon

TOP

TOP

pushpush

TOP

我會買THL V12 ($1099)
macintosh 發表於 2012-7-29 17:56    唔好買住, 等埋移動叔叔班人做白老鼠先

TOP

本帖最後由 epc08 於 2012-8-1 17:10 編輯

香港人可以買到?


999 人民幣 = 1216.1 港幣?

TOP

唔好買住, 等埋移動叔叔班人做白老鼠先
wongtaiman 發表於 2012-8-1 16:56    我星期六上去買啦.

TOP