G pro 2 買機懷疑比人水

早兩日我同細佬深之都2樓最多人排果間出機, 一開盒試機我掛住搵試機code 不以為以,佢開完盒插電我再望過去,!!!!我即時問佢點解無原封貼同mon上面張貼紙係透明的?之後個sales答我"國際版'係咁, 用電話唔打咁多字了,總知最終都係買左,想問有無師兄識,証明下?(仲有佢係先比錢後貨的)

好明顯有問題啦

TOP

深之都X基?_?

TOP

點解唔直接拎上LG維修部check下?

同埋張單有無寫明係原裝行貨?

TOP

香港版張機面貼係透明,台版才有字

TOP

我依家都唔去依到買
試買MEGA6.3 時, 付完錢先知佢一早開左盒, 我有問佢,佢話你一付錢佢先開,開得快姐
部機是ok沒有問題但手法怪怪地

TOP

我依家都唔去依到買
試買MEGA6.3 時, 付完錢先知佢一早開左盒, 我有問佢,佢話你一付錢佢先開,開得快姐
部機 ...
jayshing 發表於 2014-6-17 13:01    開左盒有乜問題 ? 唔去呢到買, 有無其他提議 ?

TOP

其實我都想買, 細佬買完咁樣有少少陰影, 點解突然好似時代倒流咁走番去以前先達手法?先比錢後貨, 到時錢後佢地講乜都得, 假如你比十部有問題既貨我試, 十部唔滿意係咪我都要硬食

TOP

本帖最後由 manshum 於 2014-6-17 13:52 編輯

用行動反抗,我永遠唔去呢D先錢後貨既地方買野,費事因小失大!

TOP

提番下有位師兄問題, 間野起深之都2樓, 咭片上印有WK大綠黃logo。

TOP