[開箱] 12W USB叉電器, 5.2V 2.4A

充滿電(Z1 compact,2300mah電)早半小時完成,用2the Max銅USB線.

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

5V x 2.4A = 12W

TOP

5V x 2.4A = 12W
戀人未滿 發表於 2014-10-16 20:21


output 5.2V 2.4A

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 3# patklchung
oic

TOP

正,真係有人試吓,竟然快咗咁多
Z3 Compact都已經好長氣,依家叉電仲快咗半個鐘

TOP

快滿快流失

TOP

我有十隻12W, 3隻10w

叉an機一般得1.3A

食唔足12W

叉ipad都得1.78A

TOP

我有十隻12W, 3隻10w

叉an機一般得1.3A

食唔足12W

叉ipad都得1.78A
madebyp90 發表於 2014-10-17 06:21


有冇用銅USB線?

TOP